Perslucht -nakoelers

De enige manier om vocht uit de (hete) perslucht te halen, is om het eerst af te laten koelen. Een nakoeler koelt de perslucht tot ongeveer 9°C boven omgevingstemperatuur. Deze temperatuurdaling zorgt ervoor, dat het water condenseert en druppels vormt. Deze druppels worden dan vervolgens verwijderd door de centrifugaal waterafscheider. Olie en andere verontreinigingen kunnen in een tweede en derde trap met fijn filters worden verwijderd.

Persluchtnakoelers zijn leverbaar in pneumatisch en elektrisch aangedreven uitvoeringen en variëren in capaciteit van 1.000 l/min. tot 30.000 l/min.