[Speedblast - Header]

Speedblast

Speedblast is een zuiver natuurproduct en bestaat uit een groep mineralen, met als hoofdbestanddeel Almandite. Door deze unieke samenstelling is Speedblast taai, hard, ijzervrij en bevat geen vrije silica. Door het hoge soortgelijke gewicht onderscheidt Speedblast zich duidelijk van andere ijzervrije straalmiddelen, wat  vooral tot uitdrukking komt in de straalsnelheid.


CHEMISCHE ANALYSE
 
AL²O³       23   %
SiO³          36   %
Fe³O³       32   %
TiO³        <  1   %
MnO           1   %
CaO          1,5 %
MgO           6   %
 
Speedblast voldoet aan de gestelde Arbeids- en Milieu-eisen en is  door TNO onderzocht en bevat minder dan de toegestane 0,5%  kwarts. Een afschrift van het onderzoekrapport wordt op aanvraag  toegezonden.
 
KORRELVORM
Scherp / Afgerond
AARD
Inert
KLEUR
Rood
HARDHEID
7,5 Mohs
STORTGEWICHT
2,4 kg/dm³
SOORTELIJK GEWICHT
4,10 kg/dm³
KORRELGROOTTE
A = 0,2 - 0,6 mm                
B = 0,4 - 0,8 mm                
C = 0,7 - 1,2 mm
D = 0,1 - 0,3 mm
E = 0.09 - 0.25 mm
               
VERPAKKING
- in zakken van 25 kg, 1000 kg op een pallet met krimphoes
- in big bags van 1000 kg
 
TOEPASSINGEN
Speedblast is een zeer universeel toe te passen straalmiddel.
Het wordt ingezet in straalcabines, straalkasten en vochtstraalsystemen.
Speedblast wordt toegepast voor:
- verwijderen van walshuid
- roest en oude verf
- aanstralen van thermisch/verzinkt materiaal
- gevel- en betonsanering.

Download PDF!